Tag Archives: odpovědnost

Těhotná?! Jak?!

Scéna jako vystřižená z přihlouplého seriálu či filmu pro pubertální mládež. Ona má kolem očí rozmazaný make-up a sděluje mu, že je těhotná. On se v odpověď zmůže na jediná dvě slova: „Těhotná?! Jak?!“. Avšak není nemožné se s podobnou situací setkat i v reálném životě.

Je snad na vině vzdělávací systém? Nevyučuje se už v hodinách přírodopisu lidský reprodukční systém a rozmnožování nebo nejsou tyto hodiny pro chlapce povinné? Jak jinak si tuto hloupou otázku „Jak?!“ vysvětlit. Proč se tito chlapci a muži neptají podobně hloupě dříve než se s dívkou intimně sblíží? Pokud se dá říci, že jde o intimní sblížení pokud se koná na veřejném místě, ať už je to místo jakékoliv. Tito muži nepotřebují otázky a instruktáž pokud se jedná o to dostat se k dívce až velmi blízko, ale pak se hloupě diví, že jejich konání může mít i nějaké následky. Již ve fyzice na základní škole se dovídáme, že každá akce vyvolá reakci a z hodin přírodopisu víme k čemu vede, nebo může vést, sexuální spojení muže a ženy. Jak se tedy někdo může tak divit, když k tomuto dojde?

Jedná se skutečně o tuto základní neznalost nebo jde spíš o neschopnost přijmout odpovědnost za své činy?

Většina mladých lidí, dnes již velmi brzy, ví, že jejich pohlavní orgány neslouží jen k vylučování moči. Spoustu mladých ví o sexu a antikoncepčních metodách mnohem více než průměrný třicátník a přesto nejsou schopni přijmout důsledky svého chování.

Mohli bychom se ptát proč tomu tak je a hledat toho, kdo nese vinu za tuto neschopnost. Nabízí se nám zde chyby ve vzdělávacím systému, nedostatečná výchova v rodině, média, která nám ukazují převážně zkorumpované politiky, prolhané obchodníky a další, kterým je pravda ukradená a jde jim pouze o vlastní prospěch. Myslím si však, že zde je na místě spíše zamyslet se sám nad sebou. Zamyslet se nad tím, zda je pro mě důležité nést následky za své činy nebo je pro mě lepší zbaběle utéci a pokud to jde svést vinu na někoho jiného.

-tn-SONY DSC

Napsat komentář

Filed under Uncategorized