Tag Archives: násilí na ženách

Násilí na ženách. Jak odporné!

Pokud se mluví o násilí na jedinci, zvláště pak v médiích, je vždy zmiňováno násilí na dětech či na ženách, ale násilí na mužích je zamlčováno či se jím nikdo nezaobírá. Mnozí tvrdí, že je to proto, že muži nejsou bezbranní. Pokud je bezbrannost opravdovým důvodem, pak to chápu u násilí na dětech, ale u násilí na ženách již ne. Ženy přeci nejsou bezbranná stvoření, jsou mužům rovnocenné, nežijeme ve středověku, abychom se museli vracet ke stereotypům, že „něžné pohlaví“ je muži podřízeno a muž mu musí zabezpečit ochranu. Žena, emancipovaná žena, se přeci mužům ve všem vyrovná a žádnou zbytečnou ochranu nepotřebuje. Proč se tedy kolem násilí na ženách dělá takový humbuk?

Je tedy tento virvál kolem násilí na ženách zcela zbytečný? Nedokáží se snad ženy o sebe postarat samy? Není dokonce toto vyzdvihování násilí na ženách urážlivým gestem, které má ženy dehonestovat? Není toto snad jen další šovinistickou snahou poukázat na to, že ona rovnoprávnost až tak zcela nefunguje?

Možná bych se měl spíše zamýšlet nad tím, proč k násilí na ženách dochází, mě však napadly tyto otázky. Přeci jen všude okolo sebe slyším, že ženy a muži jsou si ve všem rovny. Opravdu ve všem? A jak se k tomuto staví ženy? To se jich budeme asi muset zeptat, pokud najdeme odvahu.

-tn-Obrázek

komentáře 2

Filed under Uncategorized