Tag Archives: feminismus

Nenávidím ženy?

„Ty musíš ženy opravdu nenávidět, co?“

Tuto a podobné otázky čas od času slýchávám, převážně od žen, které zaslechnou část mé diskuse.  Ale samozřejmě, že nejen ženy jsou k mým názorům kritické, najdou se i genderově uvědomělí muži, kteří si vzali za své, pokárat mě za mé hloupé, urážlivé a do středověku patřící názory. A proto se pokusím na tuto otázku pravdivě odpovědět.

Možná na začnu výčtem toho, co nezastávám a dostanu se k tomu, jaké názory na ženy skutečně mám. Nejsem zastáncem hloupých genderových teorií, teorií o třetím pohlaví, drzého feminismu ani matriarchátu. Nejsem a nebudu zastáncem názorů, že rodina je místem kde je dítě, bez rozdílu toho zda jej vychovávají manželé, nesezdaný heterosexuální pár nebo pár tvořený dvou žen či dvou mužů.

Jsem zastáncem a vyznavačem patriarchátu, který staví otce na vrchol. Avšak nepleťme si patriarchát se systémem ve kterém je žena muži pouhou otrokyní. Dle mého je muž, otec, tím, kdo se o rodinu stará a který má rodině první i poslední slovo. Žena je muži tedy podřízena, ne však vydána na milost a nemilost, neboť pravým mužem je ten, který ve své ženě vidí svou druhou polovinu, která jej doplňuje a dotváří. Takový muž ke své ženě přistupuje s úctou a láskou a nehledí na ni opovržlivě a bez špetky respektu.

Netvrdím, ani jsem nikdy netvrdil, že žena se musí realizovat pouze u plotny, s kbelíkem a smetákem v ruce a  při péči o děti a staré rodiče. Ano jsem schopen toto tvrzení užít v žertu, ale vždy je to patrné z kontextu. Avšak žena by měla zůstat ženou, a to vždy a všude. Netvrdím tím, že je žena méně než muž nebo že nezvládne mnohé lépe než muži. Vždyť v dnešní době můžeme pozorovat ohyzdnou změkčilost mužů, kteří nejsou schopni přežít v divoké přírodě, protože tam není mobilní signál ani wifi a protože spát na zemi ve spacím pytli je prostě pod jejich úroveň. Tyto karikatury mužství, které se neobejdou bez kadeřníka a manikérky, před zrcadlem a s žehličkou na vlasy či vlasovým gelem v ruce stráví podstatnou část dne, které by nemohly vykydat stáj pro odporný zápach a nepřekonatelný odpor k práci a nebýt mikrovlnné trouby, pak by umřeli hlady. Tyto karikatury mužství jsou možná oním důvodem, proč se mnohé ženy snaží zastávat mužské role ve společnosti. A zde se dostáváme k tomu, co mi skutečně vadí a co si dovoluji kritizovat.

Ženou je pro mě skutečná žena, která si je vědoma svého ženství a nestydí se za něj, nezapírá jej a je na něj hrdá. Ta, která se mermomocí staví do rolí mužů, a to ne proto, aby zaplnila prázdné místo, ale proto, aby muže potupila a zostudila, tato je terčem mé kritiky. Dle mého, je někde v hloubi každé ženy ukryta mateřská touha, a pokud tato není realizována a je zanedbávána působí nemalé škody.

Žena pro mě není pouhou hračkou k ukojení chtíče, ani služkou či otrokyní, která bez vlastního úsudku musí splnit každý příkaz. Žena pro mě není méněcenným tvorem, který zasluhuje jen opovržení. Ale také pro mě není ženou ta, která oděná v kalhoty vše zmůže sama, vše umí, ovládá a svého ženství se s odporem vzdává jako projevu slabosti. Není jí pro mě ta, která halasně provolává, jak muže k ničemu nepotřebuje a vystačí si ve všem sama, ale v momentě kdy se ji porouchá vodovodní baterie nebo vyhoří zásuvka, ladně rozepne dva až tři horní knoflíčky u blůzky vypne hruď a zvoní u souseda kutila, a u prosby o pomoc pohazuje řasami i boky.

Skutečnou ženou je pro mě ta, která je ženou za všech okolností. Ta, jež se nestydí za to kolik dětí vychovala, že tráví čas v kuchyni opravdu ráda a k tomu po „mateřské dovolené“ dovede skloubit péči o domácnost a výchovu dětí s výkonem povolání. Ta, která se nebojí a nestydí přiznat, že nezvládá vše a je ochotna přijmout nabízenou pomoc.

Ženy a muži jsou rozdílnými stvořeními s různými schopnostmi a kvalitami, avšak když upustí od toho, co z nich činí sebe samy je vždy něco v nepořádku. Tato úvaha jistě není úplná a později se k jejímu pokračování jistě vrátím, ale vše má svůj čas. Nakonec si jen dovolím poznamenat, že ani tato úvaha ani mé názory a postoje nejsou zaměřeny proti konkrétním osobám, nejsou ani zaměřeny proti ženám, snad s výjimkou ultraextrémních feministek. Já si žen a jejich úlohy ve společnosti velmi vážím, vždyť nebýt ženy, pak netuším jak bych přišel na svět.

-tn- file871249699191

Napsat komentář

Filed under Uncategorized